Wzornictwo w MŚP 
dla polski wschodniej

Kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie 

od 7 maja do 2 lipca 2024 r.

Dla kogo?

MŚP z Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego,
warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st. Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski,
warszawski zachodni i wołomiński).

Jaki % dofinansowania?

na audyt i strategię: 
85%


na wdrożenie: 
mikro, małe: 70% 
średnie: 60%

Ile?

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:  

3 mln zł
Zapraszamy do kontaktu

Na co?

 • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej,
 • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia strategii wzorniczej
 • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
 • nabycie oprogramowania i innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz innych praw własności intelektualnej,
 • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń, a ich wartość nie przekracza 10 % wartości kosztów nabycia środków trwałych,
 • koszty usług szkoleniowych,
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki w jednej z form, o których mowa § 5 ust. 3 pkt 2-5 rozporządzenia w sprawie zaliczek, z zastrzeżeniem, że ust. 1) i 2) są obligatoryjne do realizacji projektu

Warto wiedzieć

 • Przeprowadzenie audytu i opracowanie strategii wzorniczej przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Wsparcie na usługi rozwojowe i doradcze udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Wsparcie na inwestycje przyjmie formę dotacji warunkowej (częściowo zwrotnej).

PREFERENCJE

 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • ekoprojektowanie
 • wdrożenie produktu nakierowanego na zapewnienie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
 • wpływ na zieloną i zrównoważoną gospodarkę (np. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie energochłonności, ponowne wykorzystanie odpadów, OZE)

Kontakt

Paweł Baczewski

Chcesz się z nami skontaktować?
Odezwij się bezpośrednio do prezesa zarządu Fogs Sp. z o.o.

Paweł Baczewski
tel. 533 055 750
p.baczewski@fogs.pl

Fogs Sp. z o.o.
Bartosza Głowackiego 4/14
30-085 Kraków

NIP: 6772505507
REGON: 527581865

© Fogs 2024