GOZ w MŚP
POLSKA WSCHODNIA

Kiedy?
I Etap
13.07.2024 - 03.04.2025
II Etap (I)
13.06.2024 - 19.12.2024
Dla kogo?
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej 
tj. województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie lub mazowieckie z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego.
Jaki % dofinansowania?
I Etap
do 100%
II Etap
do 85%
Ile?
I Etap do:
82 781,00

II Etap do:
3 000 000,00
Zapraszamy do kontaktu

Na co?

W ramach I etapu Działania 1.3 FEPW możliwe jest sfinansowanie zakupu usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych, niezbędnych do opracowania Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu usług doradczych obejmujących opracowanie modelu biznesowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o założenia GOZ (model biznesowy GOZ- transformacji), którego elementami będą w szczególności:

Audyt przedsiębiorstwa i doradztwo wdrożeniowe, mające na celu ustalenie możliwych kierunków transformacji przedsiębiorstwa w nurcie GOZ oraz ustalenie potencjalnych możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami w nurcie GOZ, w tym:

 • tworzenie i udział w łańcuchach dostaw,
 • wydłużanie życia produktu,
 • ekoprojektowanie,
 • przekształcenia produktu w usługę lub usługi,
 • tworzenie platform współdzielenia,
 • symbioza przemysłowa,
 • odzysk i ponowne wykorzystanie szeroko rozumianych odpadów.

Etap II – Wdrożenie modelu biznesowego GOZ-transformacji ,Wsparcie obejmie wdrożenie działań wynikających z opracowanego modelu biznesowego GOZ- transformacji w przedsiębiorstwie, w szczególności:

 • zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych;
 • zakup lub zaprojektowanie nowych technologii;
 • działania inwestycyjne, jak np. zakup bardziej przyjaznych dla środowiska maszyn;
 • szkolenia, przekwalifikowanie pracowników w celu wdrożenia nowego modelu biznesowego;

Warto wiedzieć

Projekt składa się z dwóch etapów:

 • Etap I - Opracowanie Modelu biznesowego GOZ-transformacji;
 • Etap II – Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji.

Nie ma obowiązku składania wniosków o dofinansowanie w II Etapie działania tj. „Wdrożenie Modelu biznesowego GOZ-transformacji”.

Wnioskodawca planujący GOZ-transformację, powinien w pierwszym etapie przeprowadzić audyt przedsiębiorstwa oraz otrzymać rekomendacje odnośnie działań związanych z wdrożeniem rozwiązań GOZ a następnie przejść do etapu wdrożenia tych rekomendacji.

Kontakt

Paweł Baczewski

Chcesz się z nami skontaktować?
Odezwij się bezpośrednio do prezesa zarządu Fogs Sp. z o.o.

Paweł Baczewski
tel. 533 055 750
p.baczewski@fogs.pl

Fogs Sp. z o.o.
Bartosza Głowackiego 4/14
30-085 Kraków

NIP: 6772505507
REGON: 527581865

© Fogs 2024