Automatyzacja i robotyzacja 
w MŚP

Kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie 

od 1 sierpnia do 26 września 2024 r.

Dla kogo?

MŚP z Polski Wschodniej tj. województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego,
warmińsko-mazurskiego lub mazowieckiego z wyłączeniem regionu warszawskiego stołecznego (m. st.
Warszawa oraz powiaty: grodziski, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski,
warszawski zachodni i wołomiński).

Jaki % dofinansowania?

dla usług doradczych: 
do 85%


na wdrożenie: 
do 70% 

Ile?

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:  

3 mln zł
Zapraszamy do kontaktu

Na co?

  • Przeprowadzenie audytu technologicznego wraz z diagnozą dojrzałości cyfrowej tj. identyfikację procesów produkcyjnych, usługowych lub biznesowych, które funkcjonują w przedsiębiorstwie i mogą podlegać automatyzacji lub robotyzacji;
  • Przygotowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa wnioskodawcy w kierunku Przemysłu 4.0, tj. strategii wdrożenia procesu automatyzacji/ robotyzacji i rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o te procesy, z wyróżnieniem działań rekomendowanych do wdrożenia przez wnioskodawcę (mapa drogowa musi zostać załączona do wniosku o dofinansowanie);
  • Realizację kompleksowych działań na rzecz automatyzacji lub robotyzacji zgodnych z działaniami rekomendowanymi do wdrożenia wskazanymi na mapie drogowej.

Warto wiedzieć

PREFERENCJE

  • przedsiębiorstwa produkcyjne
  • nabycie i wdrożenie robota przemysłowego lub autonomicznego robota usługowego
  • wdrożenie automatyzacji lub robotyzacji procesu produkcji w ramach co najmniej dwóch etapów produkcji (technologiczny, magazynowy, transport wewnętrzny, kontrola jakości, pakowanie)
  • wdrożenie innowacji produktowej (co najmniej w skali przedsiębiorstwa)
  • dostosowanie miejsc pracy do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami
  • wpływ na zieloną i zrównoważoną gospodarkę (np. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie energochłonności, wykorzystanie materiałów z recyklingu, OZE)

Kontakt

Paweł Baczewski

Chcesz się z nami skontaktować?
Odezwij się bezpośrednio do prezesa zarządu Fogs Sp. z o.o.

Paweł Baczewski
tel. 533 055 750
p.baczewski@fogs.pl

Fogs Sp. z o.o.
Bartosza Głowackiego 4/14
30-085 Kraków

NIP: 6772505507
REGON: 527581865

© Fogs 2024